Velkommen til sidene til Sosialpedagogisk samfunn!

Våren 2016 ble Norges første kull med antroposofiske sosialpedagoger fra Steinerhøyskolen i Oslo uteksaminert. Studiet er en deltids bachelor-utdannelse over 4 år på 180 studiepoeng. Utdannelsen er godkjent på lik linje med offentlige høyskoleutdanninger som bachelor i barnevers-pedagogikk, vernepleie etc. Dette er en antroposofisk sosialpedagogisk bachelor som kvalifiserer til sosialteapautisk arbeid, altså en bachelor som bygger på et antroposofisk /steinerpedagogisk syn. Det er videre den første bachelorutdanningen i Norge som benytter tittelen sosialpedagogikk, dog det er flere utdannelser som er sosialpedagogisk i faginnhold. Ønsker du mer informasjon om denne bachelor-utdannelsen klikk her.
Det er viktig å understreke at denne foreningen er åpen for alle sosialpedagoger uavhengig av pedagogisk retting. Vår tanken er at allsidighet og forskjeller er med på å fremme toleranse og forståelse, samt skape godt grunnlag for faglig utvikling.
Ferdigstillelse av dette kullet sosialpedagoger representerer ikke bare en avslutting av et studie, men markere også starten på en allsidig sosialpedagogisk retting lik den de har hatt i mange år i Danmark.

Målet med å danne denne foreningen er  å samle nåværende og framtidige sosialpedagoger i et faglig og sosialt fellesskap. I våre vedtekter står det:

Formålet med foreningen er å samle sosialpedagoger i Norge og skape et  forum for faglig påfyll, faglig utvikling, samhandling og felleskap innen sosialpedagogikken og sosialpedagogiske områder. Foreningens mål er også å skape møtepunkter både sosialt og faglig. Videre er det et mål å jobbe for å fremme den sosialpedagogiske profesjonen, og tydeliggjøre behovene for sosialpedagoger i ulike profesjoner som skole, barnehager, boliger og andre institusjoner eller foreninger hvor det er behov for sosialpedagogisk praksis.

Intensjonen med foreningen er å skape at samlingspunkt, og et fora hvor de som jobber som sosialpedagoger kan henvende seg, stille spørsmål og diskutere sin praksis (selvfølgelig i forhold til gjeldende lovverk mht. taushetsplikt etc.). Foreningen vil også jobbe for å skape møtepunkter av typen konferanser med faglig innhold, foredrag og andre arenaer for faglig vedlikehold og påfyll.