Meld deg gjerne inn i foreningen ved å sette inn 200kr til kontonummer 1254 62 36402, merk betalingen medlemskap. Fyll deretter ut kontaktskjema med adresse, mail og tlf som ligger under siden kontakt.
Du kan melde deg inn som medlem i foreningen om du fyller kriteriene som er skissert i vedtektene. Medlemskapet koster 200kr pr år og innbetales årlig i mai/juni. Kontingenten fastsettes av årsmøtet og betales forskuddsvis. Medlemmer som skylder kontingent for mer enn ett år, har ikke stemmerett eller andre rettigheter, og kan av styret strykes som medlem av foreningen. Strykes et medlem, kan det ikke tas opp igjen før skyldig kontingent er betalt. Dette er en forening i en startfase, hvilket betyr at at vi vil jobbe med å finne en god form. Foreningens arbeid vil annonseres på disse nettsidene og medlemsfordeler vil framkomme underveis.

Kriterier for medlemskap:

Du kan søke medlemskap om du er ferdig utdannet sosialpedagog, er i en sosialpedagogisk utdannelse eller har en annen sosialpedagogisk bakgrunn fra andre sideliggende utdannelser innen sosialpedagogikk som eksempelvis miljøterapeut og lignende.

Videre står det om æresmedlemskap: 

Foreningen kan ha spesielt inviterte æresmedlemmer, disse medlemmene forespørres etter behandling ved hvert årsmøte og betaler ikke kontingent. Et æresmedlemmer får livslangt medlemskap og inviteres til sosiale og faglige samlinger i foreningens regi. For å bli forespurt om æresmedlemskap må du ha en faglig tyngde innen sosialpedagogikken og ha hatt en signifikant betydning for det sosialpedagogiske miljø i Norge og/eller utlandet.