Sosialpedagogisk samfunn

Faglig og sosialt forum for sosialpedagoger

Category: Informasjon

Skjermbilde 2017-08-06 kl. 09.56.48

NRK: Se ”Barndom” – norsk dokumentarfilm fra 2017

Hva ønsker vi å lære våre barn, hvilke ferdigheter er viktig og hva er barnas «jobb»?  Margreth Olin  snakker om lekens funksjon i barnets liv. Leken er barnets arbeid. Regi: Margreth Olin. 1 time 25 min. Tilgjengelig i Norge til 26.01.2018.

Betraktninger om sosialpedagogikk

I denne artikkelen får du en betraktning av sosialpedagogikken som kan gi noen tanker til refleksjon og diskusjon. En tematikk som er viktig for sosialpedagoger å dykke inn i med jevne mellomrom for å vedlikeholde sitt eget virke, uavhengig av om du jobber i bolig, på skole eller i helsevesen. Pedagogikk er noe mer en formidling av fagkunnskap!

Klikk her for å komme til artikkelen.

Arbeid framover

Nå går vi mot høst og fullt virke på hver vår kant. Noen har avsluttet studiene sine, andre står midt i løpet. Sosialpedagogisk samfunn er i støpeskjeen og høsten vil brukes til å bestemme veien videre, jobbe med form og innhold. Det vi vet vi skal jobbe mye med er samling og fagdager til våren. Det som blir enda viktigere framover, er å melde inn saker til styret, holde fokus på sosialpedagogisk arbeid og gjerne løfte fram saker som en selv ønsker fokus på. Sosialpedagogikk favner et bredt område fra skole til virksomhet, vårt mål er å fremme sosialpedagogikken på alle de ulike områdene. For å få dette til, er vi avhengig av en aktiv medlems-gruppe som vil engasjere seg. For å kunne bruke nettsidene sosialpedagogen  på en god måte, og få sidene til å bli et levende og aktivt forum, er vi avhengig av å få meldt inn saker, få inn tekster, tips og bilder fra medlemmene. Har du en sak du brenner for, skriv noen linjer, legg ved et bilde og send inn til redaksjonen så publiserer vi så sant det ligger innenfor sosialpedagogikken.

Vi skal ha styremøte 04.09.2016, og det er veldig fint om saker som ønskes behandlet meldes inn, gjerne en uke før møtet.

Velkommen!

Velkommen til våre helt ferske nettsider! Her håper vi å skape et fellesskap for alle nåværende og kommende sosialpedagoger. Vi vil bestrebe oss på å legge ut nyttig informasjon, gode tekster samt forsøke å besvare spørsmål. Har du innspill eller ønsker for sidene, ta gjerne kontakt!

katt

Powered by WordPress & Theme by Anders Norén

Let's Get Started

babysitting certification