Klikk på denne linken og les i dagens Medisin om NPB, og det faktum at Norge er det siste av de nordiske landene som fremdeles holder på denne ledelsesmodellen som baserer seg på mål-og resultatstyring, kontroll og rapportering. Burde vi i Norge også vurdere å endre praksis til en mer fag-og tillitbasert ledelsesmodell?

Publisert: 2017-05-09
Skrevet av: Lisbeth Nilsen forfatter i dagens Medisin