I denne artikkelen får du en betraktning av sosialpedagogikken som kan gi noen tanker til refleksjon og diskusjon. En tematikk som er viktig for sosialpedagoger å dykke inn i med jevne mellomrom for å vedlikeholde sitt eget virke, uavhengig av om du jobber i bolig, på skole eller i helsevesen. Pedagogikk er noe mer en formidling av fagkunnskap!

Klikk her for å komme til artikkelen.