Nå har foreningen fått konto i Cultura og alle som ønsker det kan nå formalisere sitt medlemskap ved å betale kontingent på 200kr.