Sosialpedagogisk samfunn

Faglig og sosialt forum for sosialpedagoger

Velkommen!

Velkommen til våre helt ferske nettsider! Her håper vi å skape et fellesskap for alle nåværende og kommende sosialpedagoger. Vi vil bestrebe oss på å legge ut nyttig informasjon, gode tekster samt forsøke å besvare spørsmål. Har du innspill eller ønsker for sidene, ta gjerne kontakt!

katt

Next

Nå kan du betale medlemskontingenten!

1 Comment

  1. Hei! Har du innspill eller ønsker til hva disse sidene skal inneholde? Ta kontakt!

Legg igjen en kommentar

Powered by WordPress & Theme by Anders Norén

Let's Get Started

babysitting certification